SERVIS

SKORI zajišťuje autorizovaný záruční a pozáruční servis kopírovacích a tiskových strojů značky XEROX a velkoformátových strojů CANON (dříve Océ)

Působíme z poboček v Hradci Králové a v Jihlavě a zajišťujeme tak servisní pokrytí regionu sahajícího od Náchoda po Znojmo. V  případě větších tiskových řešení realizujeme i servis v Praze a Brně kam máme z obou poboček dobré dojezdové vzdálenosti!

Mimoto zajišťujeme  pozáruční servis značek Konica Minolta, Develop ve stejně rozsáhlém regionu .

Náš servisní tým je tvořen čtyřmi servisními techniky, kteří jsou vybaveni nejmodernějšími diagnostickými a komunikačními nástroji. SKORI používá výhradně NB a pracovní stanice DELL a mobilní telefony APPLE. Každý technik disponuje NB DELL Lattiutde s veškerou diagnostikou a telefonem iPhone 5 s datovým tarifem pro neomezený přístup do interních systémů SKORI, XEROX a CANON. Technici i celý servisní proces je plně digitální = nic se nerealizuje primárně papírovou cestou, naopak = vše od nahlášení závady až po ukončení servisního zásahu probíhá digitálně na úrovni informačního systému SKORI! Technici jsou pravidelně vzděláváni v rámci odborných školení organizovaných XEROX ČR a CANON CZ. Na kvalitu servisu jsou kladeny vysoké nároky. Mimo jiné podléháme pravidelné roční certifikaci společnosti XEROX. V rámci značky XEROX vykazujeme dlouhodobě  nejlepší výkony v rámci celé ČR, především v časech dojezdu k nahlášené závadě, délce opravy , době stroje mimo provoz či v průměrném množství tisků mezi jednotlivými závadami.

Pro rok 2013 má SKORI, s.r.o. status Gold servisní Partner XEROX!

Značky Konica Minolta a Develop servisujeme pouze doplňkově s jediným cílem –  uspokojit naše zákazníky, kteří si pořídili nové stroje XEROX nebo Océ, zajištěním servisu na jejich stávající dosluhující vybavení a často i z důvodu neseriózního přístupu samotného výrobce ke  svým bývalým zákazníkům.

Našim zákazníkům můžeme nabídnout klasický servis na zavolání, kdy si zákazník hradí opravu v plné výši.  Preferujeme ale servisní režim upravený smlouvou o plném servisu a údržbě (tzv. FSMA), který dává zákazníkovi jasné výhody a garance za cenu předem sjednaného paušálu za 1 výtisk/kopii formátu A4 nebo A3 nebo m2 (dle typu smlouvy a stroje). Zde uvedeme jen několik základních předností smluvního vztahu:                   

  • předem daná cena za stránku, která je garantovaná na určitou dobu (obvykle 4 roky) = díky tomu snadná predikovatelnost budoucích nákladů na provoz
  • cena obsahuje vše potřebné k perfektní funkci stroje po celou dobu trvání smlouvy – toner, všechny ND vč. fotoválců, fixací, developerů apod.,
  • cena obsahuje jak náklady na práci tak i cestu technika k zákazníkovi,
  • cena neobsahuje pouze náklady na papír (papír může být dodáván samostatně za předem sjednanou cenu),
  • smlouvy nemusí být omezeny pevným paušálem – mohou být i bez paušálu – každý měsíc platíte pouze tolik, kolik tisků vyrobíte,
  • nemusíte plánovat investice do oprav – máte náklady stále stejné a dopředu dané,
  • v rámci smlouvy máte garantovanou dobu dojezdu technika a případně i zápůjčku stroje v případě prodlení
  • zákazníci s uzavřenou smlouvou mají vždy přednost při opravách před zákazníky bez smluv,
  • v ceně smlouvy máte nárok na bezplatný upgrade FW a ovladačů dle typu Vašeho stroje,
  • v ceně smlouvy je bezplatná instalace stroje a zaškolení obsluhy.