Automatické přihlášení k vybranému účtu ve Windows XP

Toto nastavení se Vám hodí hlavně v případě, že potřebujete vytvořit na vašem počítači druhý uživatelský účet kvůli scanování, a nechcete aby se zobrazovala během zapnutí obrazovka s výběrem uživatele k přihlášení. Nastavený uživatelský účet se poté přihlašuje automaticky i když máte na počítačů účtů více.

Nastavení se mění úpravou registru. V případě že uděláte něco chybně, můžete znnefunkčnit váš systém! Proto jsou tyto změny na vlastní nebezpečí!

Postup 1

Jak tedy postupovat?

  1. Stiskněte  klávesu  s logem Windows + klávesu R, nebo klikněte Start > Spustit
  2. Do otevřeného okna napište regedit
  3. Nyní postupujte ve stromě adres: HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > MicrosoftWindows NT > CurrentVersion > Winlogon 
  4. Níže uvedené nastavení změňte
  5. AutoAdminLogon  – nastavte na 1 (číslo 0 vypíná tuto možnost)
  6. DefaultUserName  – napište název účtu, který se bude automaticky přihlašovat
  7. DefaultPassword  – zadejte heslo k výše uvedenému účtu. Pokud heslo nepoužíváte, nechte pole prázdné.

Postup 2

  1. Klikněte Start > Spustit
  2. Do okna napitše control userpasswords2
  3. Na kartě Uživatelé zrušíte zaškrtnutí volby Před použitím počítače musí uživatelé zadat uživatelské jméno a heslo.