Historie

Počátek obchodních aktivit sahá do roku 2000, jednalo se především o kusovou montáž a dodávku PC pro klienty z oblasti domácností . V roce 2003 byla založena společnost s ručením omezeným a došlo k rozšíření činnosti o prodej a servis kopírovacích strojů. V roce 2004 proběhla akvizice kopírovacího centra v Jihlavě. V roce 2005 se SKORI, s.r.o. stalo autorizovaným prodejním partnerem XEROX, v roce 2006 servisním partnerem a koncesionářem XEROX .

V roce 2007 se obchodní a servisní část společnosti přestěhovala do větších prostor na Lípové ulici v Jihlavě, kde vybudovala, logistickou centrálu, obchodní a servisní centrum včetně showroomu kancelářských strojů XEROX.

V  roce 2009 poprvé dosáhla na nejvyšší statut XEROX PREMIER PARTNER.

V roce 2011 si z kapacitních důvodů společnost pronajala externí skladové prostory pro skladování papíru a strojů u společnosti ESATRANS Jihlava.

V roce 2011 společnost otevřela svoji obchodní kancelář a servisní pobočku v Hradci Králové, v budově HSC (Hradecké Stavební Centrum) na Slezském předměstí. Na podzim 2011 došlo k akvizici společnosti REPROGRAFIE Hana Jírovcová rovněž v budově HSC a provoz byl dále veden pod názvem REPROGRAFIE SKORI.

V roce 2012 se SKORI, s.r.o. znovu stalo Premier Partnerem XEROX a v oblasti kancelářských strojů se stala dokonce nejúspěšnějším obchodníkem roku 2012!


Na jaře 2013 došlo k přejmenování REPROGRAFIE na SKORI COPY Hradec Králové. Společnost vybudovala  zcela nové prostory a přenesla do nich jak provoz COPY HK tak obchodní kancelář. Nové prostory jsou koncipovány současně jako showroom tiskových a dokončovacích technologií, jejichž je SKORI, s.r.o. dodavatelem.

V dubnu 2013 došlo k uzavření partnerské smlouvy s Océ Česká republika, členem CANON Group, která opravňuje k prodeji a servisu velkoformátových systémů této značky.

V současnosti tak SKORI, s.r.o. obchodně a servisně pokrývá značkami XEROX a Océ  oblast od Náchoda po Znojmo a díky dobré geografické poloze svých poboček dokáže velmi kvalitně obsloužit i klienty z Brna a Prahy.

V současnosti  tým SKORI tvoří tým 18 stálých zaměstnanců, kterým pomáhá ještě několik brigádníků a externích spolupracovníků. Všichni zaměstnanci netvoří ani tak firmu jako spíše rodinu se společným cílem, smýšlením a názorem. Duší společnosti je ředitel a jediný majitel Bohuslav Skořepa .